Villa Bråtan

Askim

Prosjekttype: Enebolig

Oppdragsgiver: Privat

Status: Pågående (2017-2018)

Kategori: Arkitektur

 

Tomtens areal er på 963 m2 og eneboligen har bebygget areal på 207 m2 (BYA).

Huset er totalt på 289 m2 bruttoareal inkl. garasje.

Boligen oppføres med flatt tak og går over 3 etasjer. Underetasjen trapper seg i terrenget mot den skrå delen av tomten. Garasjen er bygget sammen med huset, innkjøring er i boligens hovedetasje.

Boligens uteareal er på sør- og vestsiden, på denne måte utnyttes de fine solforholdene. Store vindusflater åpner seg mot sør. Tilgjengelighet på tomten tilpasses med utvendig trapper i terreng der det trengs. En stor terrasse følger boligens form rundt stuen i 1. etasje og skaper overdekk over uteplass I underetasjen.

Fasadens overflate er lys puss med innspill av andre materialer som mørke fiberbetong plater og trekledning.