OM OSS

Østre Linje arkitektur og landskap har en stor og variert produksjon, fra overordnede planer til detaljnivå.

Vi jobber tverrfaglig gjennom hele prosessen, og vi har et ønske om å opprettholde en sterk sammenheng mellom landskap og arkitektur i alle våre prosjekter. Det gjør at stedet og konteksten for hvert prosjekt blir unikt. Vi har oppdrag for både det offentlige og det private.

Vårt mål er å utvikle gode prosjekter med høy kvalitet til glede for oppdragsgivere og sluttbrukere.

Våre bærekraftsmål

Vi er en bedrift som verdsetter bærekraft i våre prosjekter.

Klikk her for å lese mer om vår bærekraftstrategi:

Stasjonsmester Frosts gate 14
1830 Askim