Bærekraft

Vi har utarbeidet en bærekraftstrategi som vi ønsker å inkludere i våre prosjekter:

Tilrettelegge for sosiale og fysiske aktiviteter ved å skape gode rom som bidrar til bedre fysisk og psykiske helse.

Vi skal være aktive og kunnskapsledende/nysgjerrige/ambisiøse aktør for bransjen – å spre kunnskap er en viktig forutsetning for våre prosjekter.

Kontorlokalet vårt gir unik mulighet til å holde foredrag, og invitere til faglige samtaler på gateplan.

Vi er stadig på jakt etter nye innovative løsninger.

Rasjonell og effektiv gjennomføring av prosjekter der kvalitet, HMS, varighet/bærekraft, økonomi og tidsbruk er viktige suksesskriterier for et vellykket prosjekt.

For oss har bærekraftige byer og lokalt samfunn gode rom og bokvaliteter som bidrar til bedre psykisk helse.

Vi gjør prosjektene våre inkluderende, trygge, vakre, robuste og bærekraftige, med fokus på grønne lunger og arealeffektivitet

Vi skal bevisstgjøre produsenter og entreprenører om materialvalg og utslipp.

Vi rådgir bærekraftig produktvalg, gjenbruk, resirkulering, energieffektive løsninger, kortreiste produkter/ materialer.

God kommunikasjon med eksterne aktørene for å formidle og opprettholde våre mål.