Vigdis Sandli-Ødegaard

Landskapsarkitekt

Vigdis Sandli-Ødegaard er utdannet landskapsarkitekt ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet på Ås, våren 2002. Vigdis har jobbet mye med steds- og byutvikling på reguleringsplannivå. Hun har også høy kompetanse på utforming av skole- og barnehageanlegg og andre større institusjonsanlegg, hvor hun har deltatt i alle prosjektets faser. Hun liker godt å jobbe med konseptutvikling i tverrfaglige grupper, og mener at de beste prosjektene blir til gjennom et godt samarbeid.

 

Ellers er hun småbruker i de dype skoger ved svenskegrensen, med familie, 7 høner og en katt, og kjører unger støtt og stadig.