Hege B. Grøholt

Interiørarkitekt

Hege er utdannet til bachelorgrad i Interior Design Environment Architectures, BA (Hons) 1st. Class, London, i 2011. Deretter til interiørarkitekt (MNIL) med mastergrad ved Kunsthøyskolen i Oslo i 2014. Masteroppgaven til Hege omhandlet transformasjon av en låve, og hvordan nytt innhold og interiør kan bidra til at låven fortsetter å være en aktuell historieforteller inn i fremtiden.

Hege har blant annet jobbet med større kontorprosjekter, omsorgsboliger, boliger av ulik størrelse. Hun har erfaring med å jobbe i alle faser – fra mulighetsstudie til detaljprosjekt, bygge oppfølging av rehabilitering og nybygg. Den siste tiden har helsebygg og boliger vært sentrale prosjekter. Hege er generelt opptatt av hvordan situasjoner kan forbedres – uansett utgangspunkt.

Hege sine tre nøkkelpunkter for å få gode og sammensatte prosjekter er god research, tverrfaglig dialog og at Iark involveres tidlig.

 

Når Hege ikke jobber hos oss, trives hun på tunet med hester og folk hjemme på gården i Ytre Enebakk.