Elin Maria Samdal

Arkitekt

Elin er utdannet Arkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo 2015. I tillegg har hun grøntfaglig etterutdanning NMBU 2019-2020 i retning landskapsarkitektur

Elin har 5 år med variert erfaring fra ulike byggeprosjektfaser, fra skisseprosjekt til detaljprosjekt. I tillegg har hun Naturforvalter erfaring fra 2021, noe erfaring fra små grøntfaglige prosjekter og lenger tilbake, bakgrunn fra idrett og treneryrket.

Hun mener at god kommunikasjon og faglig engasjement er viktige suksesskriterier i et hvert prosjekt.

Elin er tidligere toppseiler og hun elsker å danse. Ellers er hun glad i å være ute, og tilbringer mye tid i naturen, både dag og natt.