Christina Wang Sletner

Interiørarkitekt

Christina er utdannet interiørarkitekt MNIL ved Statens Håndverk- og Kunstindustriskole i Oslo / Kunsthøgskolen i Oslo, januar 2005. Hovedfagsoppgaven hennes har tittelen: «lyd i rom» og består av en rekke studier av opplevelsen av rom via andre sanser enn synet. Man opplever og forstår et rom gjennom blant annet taktile overflater som igjen påvirker den auditive opplevelse av rommet.

Hun har lang og bred erfaring med en variert arbeidsportefølje. Christina har blant annet jobbet med større kulturbygg og kontorprosjekter av ulik størrelse. Hun har erfaring med å jobbe i alle faser, alt fra mulighetsstudie til detaljprosjekt, byggeoppfølging av rehabilitering og nybygg.

Den siste tiden har kontor og helsebygg vært sentrale prosjekter.

Tett kontakt med brukerne er en nøkkel for å få til gode og sammensatte prosjekter. I tillegg til en god planløsning er farge -og materialpalett viktig å forankre tidlig i prosjekteringen for å sikre ambisjoner videre til sluttresultatet.

 

Utenom jobb er helger med familie og venner ved sjøen eller fjellet høyt prioritert!