Vestgård skole

Skiptvet​

Prosjekttype: Tilbygg administrasjonsavdeling

Oppdragsgiver: Skiptvet kommune

Størrelse: ca. 500 m2

Status: Pågående

 

Vestgård skole har behov for større areal til sin administrasjon. Et tilbygg på 400 m2 løser arealbehovet for flere lærerarbeidsplasser og et nytt klasserom. Tilbygget er tilpasset eksisterende bygningskropp. Det er tilstrebet gode og funksjonelle romløsninger.​