Tvillingbolig, Nesodden

Nesodden

Prosjekttype: Tvillingbolig

Oppdragsgiver: Privat

Størrelse: 410 m2

Status: Konseptfase

Kategori: Arkitektur

Utgangspunktet for oppdraget var å prosjektere en tomannsbolig. Etter innledende studier av tomt, reguleringsbestemmelser m.m. mente vi at tomtens kvaliteter bedre ble ivaretatt dersom en heller bygget to eneboliger på tomten. Boligene grenser til et friområde i nord, og har flott utsikt med «sjøgløtt» i sør.

Solstudier og krav fremsatt i gjeldende regulering er det som har gitt boligene sin endelige form. De to boligene er i utgangspunktet like, men parkeringssituasjinen gjør at grunnplanet varierer noe. Dette skaper også en liten variasjon i fasadeutrykket. Gesimshøyden på 6,5 m er det som gir de to boligene ulik takvinkel.

Man kommer inn i boligene i et vindfang på bakkeplan via carporten. På nederste plan finnes en utleiedel/hybel, samt vaskerom og sportsbod for hoveddel. Man kommer inn i hoveddelen med kjøkken, stue og arbeidsrom i andre etasje. I toppetasjen ligger soverom og bad. Hyblene har sine utearealer i sørøst, mens hoveddelen har sitt uteareal i morgen- og kveldsolen i vest og nordvest.