Tunshovden minnelund

Voss

Prosjekttype: Konkurranse

Oppdragsgiver: Voss kyrkjelege fellesråd

Størrelse: 5500 m2

Prosjektperiode: 2019

Kategori: Landskap

Østre Linje har deltatt i konkurranse for utforming av ny minnelund på Voss. Vårt ønske er å gi pårørende  går ut på å forme en ellipseformet voll med en terrassert forsenkning på den gamle kirkegården. Opptrinnene i forsenkningen kles med lokal skifer fra Voss. Hver skiferhelle fungerer som en minneplate. Urnene begraves i plenen i vollen. Det ene inntrinnet på ene siden fungerer som hvilebenk. De andre inntrinnene anlegges med bed med fjellplanter hentet fra vossafjella. På den måten sikrer man herdige og nærmest vedlikeholdsfrie planter i anlegget samtidig som fjellplantene gir utrykk for ro og tilhørighet. I hjertet av ellipsen plantes et lite hjertetre som bryter med det horisontale rommet, og gir skygge på varme sommerdager.