Triangle, John Colletts plass

Oslo

Prosjekttype: Konkurranse

Prosjektperiode: 2016

Kategori: Landskap

Hovedgrepet

Intensjonen er å «hente tilbake» og tydeliggjøre linjene i det trekantmønsteret som bystrukturen feller ned i denne plassen. Det er viktig at konseptet forstås som en invitasjon til variert «aktivisering» av plassen. Prosjektets konsept er inspirert av plassens geometriske form, og både vegetasjon og elementer gjenspeiler

dette. Et av hovedelementene på plassen er en klassisk bousquet. Med sin presise form er denne et fokuspunkt på plassen.

Hovedlinjer i eksisterende situasjon

Bystrukturen i områdets byggelse- og gateveinett domineres av de to diagonalene i sydvest-nordøst retning (SV-NØ) slik vi ser i Prestegårdsveien og John Collets Allé. Dette er også hovedretningen i det mest markante klassisistiske eldre kinobygget på plassen; Vestgrensa 2. Den tilsvarende diagonalen i motsatt retning nordvest-sydøst (NV-SØ) retning er representert ved Niels Henrik Abels vei. De rene linjene i funkisbygget med adresse N.H. Abels vei nr 2 danner derfor den andre diagonale og markante retningen i dette byrommet. De beskrevne retningene er en del av selve bystrukturen i hele området og preger store deler av nabolagenes hovedlinjer, både i Ullevål Hagebys boligbebyggelse og i tunge institusjoner som UiO og Ullevål sykehus. I dette homogene og tunge bymønsteret skjærer Sognsveien igjennom i nord-sør aksen med det resultat at John Colletts plass får en «stjerneform» med veier som stråler ut fra plassen. I dette klare og tydelige bybildet har trikkesløyfen blitt en formmessig digresjon der den tegner en dråpeformet linje inne på plassen. Det er vårt syn at denne dråpelinjen skal få leve videre i plassens uttrykk, men da uten å være en formgivende premiss, men snarere en tynn rød linje, eller «minne» om du vil.