Tårnåsen skole

Kolbotn, Oppegård

Prosjekttype: Nybygg

Oppdragsgiver: Oppegård kommune

Størrelse: 4670 m2

Byggeår: 2010-2012

Kategori: Arkitektur, Interiør og Landskap

Østre Linje var med i prosjektgruppen for å få frem romprogram og tegninger av ny undervisningsdel til Tårnåsen skole etter den fatale brannen 16. mars 2010. Eksisterende skole bestod av tre bygninger lagt rundt et indre ”skoletun”: administrasjonsbygget, gymsalbygget og undervisningsbygget. På grunn av en forventet økt elevmengde i tiden fremover økte man elevkapasiteten fra en 3-parallell skole til å bli en 3,5-parallell skole, med plass til i alt 700 elever.

Hver base har egen inngang fra tunet. For å ikke overskride byggets størrelse for mye i forhold til rådmannens føringer er bygget planlagt med sambruk av funksjoner i SFO/naturfag/klasserom. Hver base er forbundet med et romslig gangareale som også fungerer som prosjektområde. Hver base har grupperom som kan brukes på tvers av klasser og baser. Hvert klassetrinn har to klasserom med foldevegg slik at man kan få ett stort rom der hele trinnet kan samles. Sentralt mellom de to fløyene inntil en stor glassfasade over to etasjer er byggets «hjerte», med foaje og amfi som samlingsareale. Her kan det kan åpnes mot de tilliggende rom for heimkunnskap/kantine og SFO ved store samlinger og arrangementer. Biblioteket er inntil foajeen med dør og glass, slik at man aldri er langt unna kilden til kunnskap.

For å holde seg innenfor de økonomiske rammene er bygget planlagt så stramt og enkelt som mulig, med innslag av platekledning i varierende farger og enkelte skrå vinduer. Det er lagt vekt på å bruke mest mulig vedlikeholdsfrie og ubrennbare materialer. Hovedkroppen er av sort tegl, mens inngangspartiene mot skolegården er planlagt med fargerike platekledte skrå vegger og lavere tak for å gjøre bygget mer imøtekommende for små barn.