Skotbu skole og barnehage

Skotbu

Prosjekttype: Nybygg skole og barnehage

Oppdragsgiver: Ski kommune

Størrelse: 1000 m2

Byggeår: 2008-2009

Kategori: Arkitektur, Interiør

Etter at Mørk barneskole på Skotbu ble totalskadet av brann ble vi kontaktet direkte av Ski kommune for å tegne en ny skole kombinert med barnehage. I tett samarbeide med skolen og eiendomsavdelingen utarbeidet vi romprogram og var med i alle prosjekteringsfaser, samt utarbeidet beskrivelse for innhenting av totalentreprise. Vi hadde også ansvar for detaljprosjektering og oppfølging i byggetiden.

En befolkningsanalyse viste at det var behov for en skole for inntil 50 barn fra 1. til 4. klasse. Skolen ble planlagt med tre klasserom med tilhørende grupperom. Gymsalen ble ikke gjenoppbygget, da barna skulle busses til Kråkstad barneskole. Ny gymsal ble planlagt som et 2. byggetrinn. Det ene klasserommen ble bygget som “kroppsøvingsrom”, da barnetallet trengte bare to klasserom.

Barnehagen bestående av to avdelinger ble bygget som en del av skolen, med sambruk av felles kjøkken/oppholdsrom for SFO og barnehage. Kroppsøvingsrommet benyttes både av skolebarna og barnehagebarna.