Skjønhaug Torg

Trøgstad

Prosjekttype: Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Trøgstad kommune

Størrelse: ca. 8000 m2

Prosjektperiode: 2018

Kategori: Landskap

Trøgstad kommune ønsket mer aktivitet og bruk av torget, og satte seg mål om at torget skal være en attraktiv møteplass for hele Trøgstad kommune med fokus på attraktivitet, estetikk, aktiviteter og tilgjengelighet; et godt sted å være og å møtes!

Vi fikk oppgaven med å gjennomføre et mulighetsstudie for torget. Vi ønsket å finne ut hvordan man kan vitalisere eksisterende torg for både besøkende og næringsdrivende, samt skape bedre sammenheng mellom torgfunksjoner og tilbudene inne i byggene.

For å oppnå bedre kontakt og sammenheng på torget, ble det viktig å jobbe med omfang av parkering på torget, samt å bryte ned barrierene skapt av høydeforskjeller. De to atkomstene inn på torget beholdes, men det blir ikke gjennomkjøringsmulighet slik som i dag.