Siggerud Gård barnehage

Ski kommune

Prosjekttype: Nybygg barnehage

Oppdragsgiver: Ski kommune

Byggeår: 2007

Kategori: Arkitektur, Landskap

 

Østre Linje ble engasjert av Ski kommune til å tegne en ny barnehage med uteområder. Barnehagen har fire avdelinger fordelt på to etasjer for å gjøre et minst mulig inngrep i terrenget. Taket er lavt, og bygget ligger lavt i terrenget, så bygget ikke skal virke dominerende i forhold til Siggerud Gård som ligger ved siden av.

For å ta vare på det eksisterende preget av natur har det vært viktig å ta vare på naturelementer som trær og bekker. Selve bygget er bygget av hvitt trepanel med innslag av spennende fargerike bokser.