Rekkehus, Fridas vei B

Kambo, Moss

Prosjekttype: Rekkehus- Prosjektering og ansvarlig søker

Oppdragsgiver: Sjøhagen Bolig AS

Størrelse: 3-rekken 460 m2 BRA og 4-rekken 614 m2 BRA

Byggeår: 2013 – 2017

Kategori: Arkitektur, Landskap

 

Reguleringsforslaget består av to hovedelement: bebyggelse og grønnstruktur.

Bebyggelsen består av to hovedtyper; en lineært plassert bebyggelse som følger hovedretningen i terrenget og retningen på Fridas vei. Linjene i denne bebyggelsen tar også opp i seg hovedlinjene i nabolagets bebyggelse. Den andre boligtypen følger retningen på den nye atkomstveien.

I Fridas vei ligger det 5 eneboliger og rekkehus. Rekkehusene består av to hovedvolumer, 3 boenheter i rekke og 4 boenheter i rekke.

Det skrående terrenget er også her benyttet på en hensiktsmessig god måte. Rekkehusene går over 3 plan med uteplasser på hver side av boligen. U- etasjen har utgang til privat uteplass. På denne måte utnyttes morgen- og kveldssolen til det optimale.

Rekkehusets fasade mot øst har kasser som skyver seg ut i et annet materiale. Variasjon i materialbruken er med på å gi fasaden et særpreg og en karakter.

Innvendig i kassene er deler av gulvet skiftet ut med glassgulv. Dette for å skape en spesiell romfølelse i både 1. og 2. etasje.