Prestenga Skilek

Askim

Prosjekttype: Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Askim Skiforening

Prosjektperiode: 2016

Kategori: Landskap

Prosjektet omfatter utforming av en overordnet landskapsplan som viser forskjellige skileksaktiviteter i terrenget rundt den gamle hoppbakken i Askim.  Planen har til hensikt i å sørge for et variert skilekstilbud med hoppbakker, kulebakker, orgeltramp, rails, korketrekker og lysløype. De planlagte aktivitetene nyttiggjør seg av det naturlige, nordvendte ravinelandskapet. Aktivitetene føres ned i forskjellige daldrag som fører til det samme endepunktet i dalbunnen. Utover vinterhalvåret vil en aktivitetsløype sørge for helårsbruk av området.