Omsorgsboliger

Askim

Prosjekttype: Boliger for ressurskrevende brukere med ansattbase og utearealer

Oppdragsgiver: Askim Kommune

Status: Under arbeid. Skisse og forprosjekt ferdigstilt 2018

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

Østre Linje ble engasjert av Askim Kommune for å utarbeide et forslag for fem samlokaliserte boliger for ressurskrevende brukere med mulighet for å utvide til syv enheter. I tilknytting til boligene skal det være en base for ansatte. Boligene er utformet i tett dialog med brukerne. To av boligene er skreddersydd beboernes særskilte behov. Det er viktig at boligenhetene oppleves som separate boliger, noe den uformelle sammensetningen av boligenhetene rundt en sentral inngangskjerne er med på å understreke.

Bygningen er ikke bare tilpasset beboernes behov, men også tomtens kvaliteter, med flere store trær og åpne grønne plener som oppleves som en integrert del av et parkanlegg tilknyttet tidligere Askim Sykehus. Målet er å bevare flest mulige trær og det åpne preget samtidig som hver enkelt bolig får private og skjermede hagearealer. Uformelt plassert buskbeplantning med naturlig vokseform fungerer som skille mellom private og fellesarealer.