Mysen torg

Mysen

Prosjekttype: Mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Eidsberg kommune

Prosjektperiode: 2018

Kategori: Landskap

Eidsberg kommune ved avdeling Kultur, næring og stedsutvikling engasjerte Østre Linje arkitetur og landskap til å utarbeide et mulighetsstudie og utomhusplan for en oppgradering av Mysen torg og lekeplass.

Utarbeidet mulighetsstudie skal danne grunnlag for utbyggingsavtaler i pågående boligprosjekter i sentrum, samt kommunens videre arbeid for finansiering. En viktig forutsetning er at arbeidet med oppgraderingen av arealene kan foregå trinnvis.

Utfordringen i prosjektet var å finne løsninger for hvordan vitalisere eksisterende torg og park, samt skape bedre sammenheng mellom dem. Flere skisseforslag ble presentert for kommunen. Ett av dem ble visualisert med fysisk modell.