Momarken Arena

Mysen

Prosjekttype: Områdeutvikling

Oppdragsgiver: Momarken Arena

Kategori: Landskap

Momarken Arena ønsker å utvikle eiendommen hvor travbanen er etablert.

Østre Linje arkitektur og landskap har utarbeidet en mulighetsstudie for ønsket utvikling.

Konseptet ble fremmet som innspill i forbindelse med rullering av kommuneplanen.