Moen skole

Askim

Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg av skole

Oppdragsgiver: Askim kommune

Ombygging/rehabilitering: 1800 m2

Tilbygg: 970 m2

Byggeår: 2000

Kategori: Arkitektur

 

Prosjektet omfatter dels en ombygging og rehabilitering av eksisterende skole, en murbygning samt to nybygg med klasserom. I tillegg ble det bygget et mellombygg med hovedatkomst og fellesarealer.

Hovedatkomst til skolen er fra nord via nyanlagt parkeringsplass til nytt mellombygg. Mellombygget inneholder «vrimlehall» som gå over to etasjer. Musikkrom ligger inntil hallen og kan åpnes mot denne med skyvedør, hvilket gir mulighet for større arrangementer. I underetasjen er det kontor for vaktmester og helsesøster. I andre etasje er møterom, kontor, personalrom og garderobe plassert.

Spesialrommene er plassert i den ombygde delen. Her finnes i tillegg to klasserom samt lærerarbeidsplasser, møterom og SFO.

Skolen har ca. 215 elever og SFO med 50 elever.