Leiligheter, Skogveien

Drøbak

Prosjekttype: Nytt leilighetsbygg med tilhørende uteanlegg

Oppdragsgiver: Frogn kommune

Status: Pågående

Kategori: Arkitektur, Landskap

 

Østre Linje ble engasjert av Frogn kommune for å lage en reguleringsplan med skisseprosjekt. Planområdet er regulert til boligformål, med mulighet for å bygge 32 leiligheter med hovedsakelig 2-3 rom.

Bebyggelsen er delt opp i fem bygningskropper rundt et sosialt hagerom. Den grønne skråningen langs Skogveien er i hovedsak bevart, og utgjør en flott kvalitet til boligprosjektet. Drøbaks eldre trehus har vært en inspirasjonskilde ved utarbeidelse av byggene, både i utforming, materialbruk og fargevalg.