Leiligheter, Grande

Drøbak

Prosjekttype: Transformasjon av tidligere sykehjem til boligformål med tilhørende uteanlegg

Oppdragsgiver: Frogn Kommune

Status: Skisseprosjekt og detaljregulering ferdigstilt høsten 2017

Størrelse: 8 daa

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør, Regulering

Tidligere Grande Sykehjem har en usedvanlig flott beliggenhet på kanten av et skrående platå med utsikt over Oslofjorden og Oscarsborg festning. Det opprinnelige hovedbygget har stor arkitektonisk og arkitekturhistorisk verdi gjennom velproporsjonert utforming og tilpasset materialbruk.

Østre Linjes forslag bevarer det opprinnelige preget, men tilpasser det til nåtidens behov. Det er designet diskré utenpåliggende balkonger som sikrer at alle har mulighet til å nyte utsikten fra egen leilighet. Det er foreslått en raus felles takterrasse med organisk utforming hvor det vil være muligheter for beboerne å ta del i felleskapet eller trekke seg tilbake for å nyte de gode sol- og utsiktsforholdene.

Det tilføres to nye leilighetsbygg langs Sorenskriver Ellefsens vei. Parkering løses hovedsakelig under terreng, og med gjesteparkering på terreng ved adkomst nord i planområdet.

Hageanlegget følger det stramme formspråket til hovedbygget med lave vegetasjonskledde terrasseringer som er tilrettelagt for lek og opphold. Det er bevart flere eksisterende majestetiske furutrær.

Totalt sett er det planlagt 31 leiligheter med gode planløsninger med fra 43m² til 150m² og kanskje Drøbaks fineste utsikt.

Østre Linje utarbeidet forslag til reguleringsplan for prosjektet.