Kulturtorget

Mysen

Prosjekttype: Byrom – mulighetsstudie

Oppdragsgiver: Eidsberg kommune

Prosjektperiode: 2012

Kategori: Landskap

Eidsberg kommune har sett behovet for en vitalisering og opprusting av dette området, da dette er en viktig møteplass og et viktig kulturelt tyngdepunkt i Mysen sentrum. Bakgrunnen for arbeidet er ”Byene Askim og Mysen mot 2050”, et samarbeidsprosjekt som Eidsberg og Askim kommuner har. I den forbindelse har Østre Linje arkitektur og landskap as utarbeidet idéskisser for uteområdet Kulturtorget i Mysen sentrum. Uteområdet skal tiltrekke seg aktivitet og være stedet der kultur- og identitetsskapende aktivitet utøves.

Kulturtorget skal være en sammenhengende plass på hver side av Storgata. Plassen skal være et vakkert teppe i det nye byrommet. Storgata er en viktig nerve gjennom Mysen sentrum. Storgata beveger seg gjennom det nye kulturtorget, og skal oppleves som en del av plassen i denne sekvensen.

På Kulturhussiden kan plassen for eksempel være en fest-/konsertplass. På Festivitetsiden kan plassen romme for eksempel torghandel og skøyteis om vinteren. Et relativt åpent plassgulv gir romslighet og fleksibilitet, og er dermed ikke låst til en bestemt type bruk.

Kinoplassen – området foran Festiviteten skal være et flott inngangsparti og et myldreområde til bygget og aktivitetene der. Plassen kan være en naturlig møteplass før kinoen.

Oasen – en grønn og frodig plass, hvor vannet er et hovedelement. Et sted for ro og kontemplasjon. En vannrenne binder sammen Oasen med Kulturtorget.

Torggaten – visuelt trekkes Torggaten inn mot Kulturtorget i form av en gangakse, og åpner på den måten opp torget mot vest. Kulturtorget får dermed økt kontakt med kirken.

Parkaksen – det åpnes visuelt opp mellom kirken med sitt grøntanlegg og hageanlegget på Nordre Mysen gård, og skaper på den måten en ny kontakt. En park anlegges som en del av denne aksen.