Kontorer, Deltagruppen

Prosjekttype: Ominnredning og rehabilitering av forretningsbygg

Oppdragsgiver: Delta Gruppen

Størrelse: 1200 m2 nybygg

Byggeår: 2015

Kategori: Arkitektur, Interiør

Målet med oppdraget var en ominnredning og rehabilitering i førsteetasjen og underetasjen av et forretningsbygg i David Blids gate 20. Disse arealer skal tilpasses Deltagruppen sin virksomhet. I tillegg blir det en fasaderenovering av hele bygg. Den eksisterende bygningen er en forretnings/ et kontorbygg i to etasjer bygd i 1978.