Knapstad nærmiljøanlegg

Knapstad

Prosjekttype: Skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Knapstad Vel

Størrelse: ca 6900 m2

Prosjektperiode: 2019

Kategori: Landskap

Knapstad Vel har et ønske om å utbedre aktivitetsmulighetene for alle som bor i Knapstad. Vi fikk derfor i oppgave å lage et skisseforslag til hvordan noe av det gjengrodde utearealet ved Knapstad skole kunne gjøres om til et nærmiljøanlegg.

I prosjektet ble det lagt vekt på å tilrettelegge for varierende aktitiveter for alle barn i skolealder, samt ungdom og voksne. Med andre ord de som føler seg for store for småbarnslekeplasser. Det ble også lagt vekt på å utnytte terrengets egenskapet til egnet aktivitet. Det er derfor foreslått en gruset terrengsykkelløype som snor seg mellom trær og opp og ned i det kuperte terrenget. For å også legge til rette for sparkesykler og skateboard anlegges en pump track midt
på plassen.

Gangveiene og sykkelstiene danner et spennende nettverk av hvor man vil oppdage aktivitetsmulighetene som gjemmer seg i hver av sine rom i landskapet. I hjertet av nettverket ligger bålplassen som et sosialt samlingspunkt som kan nyttes til undervisning, men det er også mulighet for overnatting i regi av skolen eller på fritida. Fra bålplassen får man god utsikt vestover mot åkrene. Andre nye elementer som foreslås er taubane, edderkoppnett og treningspark. Eksisterende akebakke og volleyballbane foreslås utbedret.

Vi ønsker å la noe av krattet få vokse til tett skog og at det andre steder skjøttes. Nye trær plantes der vi ønsker raskere etablering av landskapsrom. Nærmiljøanlegget vil ha et med parkmessig preg ved skolebygningen. Det vil oppleves som med vilt og naturlig jo lenger vest man kommer.