Kirkelund skole

Skiptvet

​Prosjekttype: Nybygg skole

Oppdragsgiver: Skiptvet kommune

Status: ca. 2000 m2

Status: Bygges våren 2020

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

 

En eldre del av Kirkelund skole skal erstattes av et nytt skolebygg på to etasjer. Nybygget er for klassetrinnene 5-7 klasse og kobles til to eksisterende bygg ved hjelp av en ny gangbro. Byggets fasade henvender seg mot midten av eksisterende skolegården, med en overtrukket andre etasje som henvender seg til skolens adkomst.

Trapper og rampe mellom skolegårdsplassen og bygningen vil fungere fint som sitte- og oppholdssted. Deler av skolegården vil fornyes med ny ballbinge, parkour- og skateelementer, nye lekeapparater og oppholdssoner. Oppgraderingen vil føre til økt trivsel og fysisk aktivitet for alle barna.