Heming IL

Oslo

Prosjekttype: Landskapsplan

Oppdragsgiver: Bymiljøetaten og IL Heming

Størrelse: ca 45 daa

Byggeår: 2009-2012

Kategori: Landskap

 

IL Heming og Bymiljøetaten har rustet opp idrettsanlegget. Østre Linje arkitektur og landskap har hatt ansvar for landskapsplanlegging, detaljprosjektering, meldingsarbeider og oppfølging i byggetiden.

Momenter i prosjekteringen: ny atkomstsituasjon, ny trafikkstruktur inne på området, atkomst til ny tennishall, gang- og sykkelvei, terrengforming, eksisterende og ny grønnstruktur, konstruksjoner og terrengtilpasning for to kunstgressbaner.

Anlegget benyttes av tilliggende skoler.