Helseparken Onsøyheimen

Fredrikstad

Prosjekttype: Anskaffelse inventar

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Byggeår: 2023

Størrelse: 12500 m2

Kategori: Interiør

 

Helseparken Onsøyheimen er kommunens største sykehjem med 120 plasser, og et dagsenter med 12 plasser for hjemmeboende med demens. I helseparken er det også kafeteria som blir åpen for alle, frisør og fotpleie for flere enn beboerne. Bygget er fordelt på 5 etasjer.

Østre Linje har utarbeidet møblering og tilbudsgrunnlag for inventaret på Onsøyheimen. Det har vært et tett samarbeid med brukergruppen for å kartlegge behov for inventar og løsøre.

Fargekonsept for løsøre forholder seg til allerede utvalgte farger i bygget. Onsøyheimen består av 5 avdelinger med 3 bogrupper i hver. For enklere orientering har vi utarbeidet 3 ulike fargekonsepter pr. avdeling. Konseptet utspiller seg tydelig i tekstilvalgene i stuer, kjøkken og fellesarealer.