Helsehuset

Askim

Type: Rehabilitering

Oppdragsgiver: Askim Rådhus AS

Byggeår: 2021

Størrelse: 7500 m2 (berørte arealer)

Kategori: Arkitekt, Interiør, Landskap

 

Rehabilitering av tidligere Askim Sykehus.

Østre Linje har i samarbeid med Rambøll AS utført skisseprosjekt og forprosjekt med tilhørende kostnadskalkyle.

Bygget er opprinnelig fra 1964, etterfulgt av flere byggefaser frem til år 2000.

Historien er fremdeles synlig i deler av bygget; flere områder har originale overflater, terrazzo-trapper og fast innredning i bjørk. På grunn av stedvis slitasje, ulike standard, samt strenge lydkrav vil hele huset (med noen unntak) rehabiliteres med nye overflater. Det etterstrebes en nøktern oppgradering hvor originale prinsipper og løsninger tas med inn i ny tid.

Vi ønsker å legge vekt på gode og funksjonelle løsninger for sambruk av arealer, først og fremst vil det gjelde ventesoner og noen møterom. Dette for å utnytte arealer så godt som mulig og for å skape et godt miljø på tvers av fagfelt og avdelinger. Fellesarealer vil få en gjenkjennbar og behagelig material -og fargeholdning for å lette orientering for pasienter og besøkende.

Det er gjennomført omfattende brukermøter med de ulike leietagerne, der krav og behov er redegjort. Arbeidet omfatter bland annet planløsning for behandlerkontorer, legekontor, laboratorium, pasientrom, felles venteromsarealer, garderober og møterom.

Tekniske anlegg  (RIV og RIE) skiftes ut i sin helhet.

Utomhusarbeidet har bestått av oppgradering av p-areal i vest, og markering av p-plasser ihht dagens reguleringsplan. Det er avsatt totalt 153 parkeringsplasser til både besøkende og ansatte, samt et søylefritt carportanlegg  med elbil ladere til ansatte.  Carporten er planlagt med en takflate som i fremtiden kan byttes ut med solcellepanel. Sykkelparkering for besøkende og ansatte er utvidet.