Helsehuset, regulering

Askim

Prosjekttype: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Askim Kommune

Status: Detaljregulering ferdigstilt 2018

Størrelse: 25 daa

Kategori: Landskap

Østre Linje ble engasjert av Askim Kommune til å utforme en detaljregulering som delvis vil erstatte en eldre reguleringsplan for området.

Den nye reguleringens formål er å legge til rette for at en tomt kan skilles ut til bruk for boliger for ressurskrevende brukere samtidig som utnyttelsesgraden økes for de resterende arealene.

Gjennom reguleringsbestemmelser blir deler av den tidligere sykehusparken sikret som grøntområde. Reguleringen er i tråd med samfunnsøkonomiske mål om å fortette i sentrumsnære strøk.