Haraldåsen

Fredrikstad

Prosjekttype: Forprosjekt

Oppdragsgiver: OBOS

Størrelse: ca. 9500 m2

Prosjektperiode: 2019

Kategori: Landskap

På Haraldåsen bygges tre leilighetsblokker. Blokkene (tegnet av SG arkitekter) står på toppen av en kolle, omgitt av skog, midt i et boligstrøk i Fredrikstad. Østre Linje har planlagt utearealene som omfatter adkomstvei, parkeringsarealer, inngangspartier og uteoppholdsarealer. Terrenget er kupert og gjør det utfordrende for universell utforming.

Gangveiene mellom blokkene er tilgjengelige for bevegelseshemmede og barnevogner. Veiene koples sammen ved en lekeplass og fortsetter som gangsti av tre, som snirkler seg mellom trærne i skogen. I skogen kan man gå er rolig spasertur eller nyte synet av solnedgangen om kvelden.

I knutepunktet mellom de tre blokkene vil lekeplassen bli et sosialt samlingspunkt for beboerne. Både trappeanlegget og plenen ved siden av vil være et fint sted å slå seg ned på en varm sommerdag. Det er lagt vekt på å holde oppholdsstedene litt unna balkonger for å skjerme best mulig for beboernes privatliv. Det plantes små trær og busker for å skape et åpent rom mellom byggene. Dette vil skape en kontrast til den ville, tettvoksende skogen omkring.