Gymsal Svindal

Svinndal

Prosjekttype: Skisse, forprosjekt og detaljprosjekt, generalentreprise

Oppdragsgiver: Våler kommune

Byggeår: 2022

Størrelse: 700 m2

Kategori: Arkitektur, Landskap og Interiør

 

Svinndal skole er sentral i lokalmiljøet og kommunens ambisjon var at gymsalen skulle være noe mer enn kun en gymsal.
Dette skulle være «Storstua», hvor lokalbefolkningen kan arrangere allmøter, ulike idrettslag og foreninger skal trene,
det kan arrangeres seniordans og dramaoppsetninger m.v.
Skissefasen bestod i å utarbeide plankonsept og ideskisser med arkitektonisk utforming, sammen med brukergruppen
og oppdragsgiver. Konsept og kalkyle gav grundig beslutningsgrunnlag for kunde til å gå videre med prosjektet til neste
fase. Forprosjektet omfattet prosjektering sammen med Rambøll og resulterte i et tilbudsgrunnlag som ble sendt ut i åpen
konkurranse. Byggeoppfølging og som-byggetegninger. Bygget oppføres i massiv tre og inneholder gymsal, garderober,
tribune, tekniske rom, kontorer, kiosk og foaje, ca 700 m2.
Samarbeidskontrakt med Rambøll.