Grefsenplatået

Oslo

Prosjekttype: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Oslo kommune

Status: Produsert 2014-2015

Prosjektets hovedintensjon er å knytte begge sider av Grefsenveien til en samlende plass. På denne måten vil hele plassen framstå som et bytorg, der de ulike brukerne og trafikantene deler på plassen etter Shared space-prinsippet. Utformingen består i en lek med linjer som gjenspeiler menneskers ulike retninger gjennom og forbi plassen.

De nye linjene understrekes med en variasjon i plassgulvets materialer. Mellom selve plassgulvet og de eksisterende bygg, anlegges brede fortau som en overgang mellom inne og ute. Det nye fortauet er tenkt å ha en bredde på ca. 5-6 meter, romslig nok til at ferdsel, og utstillinger fra butikkene/ fortauskafeer kan være mulig. Det vil være en høydeforskjell mellom fortauene og plassgulvet som tas opp med terrengtrinn, fine å sitte- og gå på.

Grefsenplatået kan sees på som en serie rom med gjensidig felles retning tilnærmet nord-syd og øst-vest, vinkelrett på og parallelt med Grefsenveien. Vi bruker barnetegning «Pagons Pike» som et eksempel på hvordan man kan overføre et motiv til et gulv, mosaikkmotiv på et torg.

Dette er en offentlig plass, en viktig møteplass for mange brukere.