Glava AS

Askim

Prosjekttype: Nytt lagertilbygg

Oppdragsgiver: Glava AS

Størrelse: 13.000 m2

Byggeår: 2008

Kategori: Arkitektur, Landskap

Det nye lagerbygget ligger klemt mellom jernbanen, Osloveien (gamle E-18), innkjøringen til Askim, og to boligfelt. Denne meget sentrale plasseringen sett i forhold til byggets store volum har krevd særskilt omtanke med hensyn til materialbruk og form. En direkte videreføring av den rektangulære formen på eksisterende lager mot rundkjøringen, ville fremstå som for ’brutal’. Hjørnet er myket opp med innføring av et annet formspråk – buede vegger med vertikale lysspalter.

En viktig premiss for utformingen av bygget har vært kjøreatkomst og nødvendig manøverareal for vogn- tog. Bredde på kjørevei rundt bygget er dimensjonert for møtende trafikk og vogntog med lengde inntil 22 m. Innebygd lasterampe er plassert på enden av lageret, mot Osloveien. Etter nøye vurdering av logistikk er det valgt en rampeutforming med en kombinasjon av side- og endelasting. Vertikaltransport til kjeller skjer utvendig, med kjørerampe fra varemottak til gårdsplass og derfra via kjørerampe til kjeller. I tillegg etableres vareheis mellom 1. etg og kjeller.

Ytterveggene har teglforblending tilsvarende eksisterende lagerbygninger. I de buede veggene er det valgt Bratsberg Glatt Rød i normalformat, murt med vrangsiden ut i fasaden og i halvsteins forbandt. Det er valgt farget murmørtel, type FM-1144 Rød. Det var et mål at ikke skjermveggene skulle bli dyrere enn en vanlig rett vegg. For å oppnå dette måtte man unngå kapping av stein, noe som ga en minste radius på 280 cm. Ved denne radien må det påregnes tanning mellom skiftene og en svært røff bakside mot stålskjelettet. Stussfuger varierer fra 5 til 30 mm.

Lavere skjermvegg foran lasterampe er støpt i gjennomfarget betong (fargetilsetting sort) med horisontalt spilerelieff i forskaling. Forskalingsbordene er lagt i linjer alternerende 100, 150, 200 i hele veggens høyde (ikke under terreng). Bordene er lagt ’fritt’, slik at ingen bord opptrer i kant.