Finstad skole

Ski

Prosjekttype: Rehabilitering, tilbygg og landskapsplan

Oppdragsgiver: Ski kommune

Ombygging og rehabilitering: 1240 m2

Tilbygg: 1500 m2

Byggeår: 2012

Skolen ligger på Finstad, nært sentrumsområdet i Ski, og er en av de større barneskolene i Ski kommune. Finstad skole var opprinnelig en eksisterende 2-parallell skole med plass til 300 elever, med bygninger fra 70-tallet og 90-tallet. Skolen trengte oppgradering og utvidelse til å kunne romme 400 elever med lokaler tilpasset dagens undervisningsformer. Sammen med skolen og kommunen vurderte vi åpen eller tradisjonell skole. Selv om skolen var innstilt på baseundervisning, hadde de sterke ønsker om å kunne undervise i grupper på rundt 24 elever. Vi endte opp med klasserom, der minst 2 rom i hver base kunne åpnes med foldevegger.

Eksisterende bygg hadde den tradisjonelle korridoren som fungerte som gang og garderobe til klasserommene. Her åpnet vi opp med mye glass mot klasserommene og laget områder som kan brukes til prosjektarbeid. Man har lagt opp til at hver base/klassetrinn har hvert sitt område med klasserom og grupperom. Garderobefunksjonen ble flyttet til egne nye garderober.

Tilbygget inneholder bl.a. en stor foaje med et amfi, der rom for mat og helse og musikk kan åpnes mot denne slik at dette blir skolens storstue. I tillegg er det åpent mellom foajeen og biblioteket i 2. etasje med rekkverk av glass som underbygger åpenheten. Undervisningsdelen her er organisert mer mot baseundervisning, men kan også lukkes til klasserom. Her er det lagt opp til to små baser i samme område. Tilbygget er plassert slik at forbindelsen er midt i eksisterende bygg og gir derved en grei kommunikasjon mellom ny og gammel del. Det er lagt vekt på å bruke mest mulig vedlikeholdsfrie materialer. Fasadene er i hovedsak kledd med lys tegl, med partier av fargede plater og utkragede bokser med listepanel av kebony.