Eneboliger, Wankels vei A

Kambo, Moss

Prosjekttype: Enebolig-  Detaljprosjektering og ansvarlig søker

Oppdragsgiver: Sjøhagen Bolig AS

Størrelse: 6 eneboliger a` 267 m2 (BRA)

Byggeår: 2014 – pågående

Kategori: Arkitektur, Landskap

Området strekker seg på vestsiden av Kongeveien, og består av bebyggelse og grønnstruktur. Plassering og utforming av feltet har oppstått etter en grundig kartlegging av områdets kvaliteter, og hvor god terrengtilpasning har vært avgjørende for konseptet. Den rause grønnstrukturen sammen med den relativt tette boligstrukturen, vurderes som en optimal utnyttelse av planområdet.

I Wankels vei er det anlagt et boligfelt bestående av eneboliger og boliger i rekke. Disse er plassert som en åpen struktur mot grønnstrukturen og Wankels veien. Nederst i Wankels vei er det etablert 3 boliger i rekke med garasje som er lagt inn i det skrånende terrenget langs veien.

Det skrående terenget er utnyttet på en god måte og boligene ligger forskjøvet I forhold til hverandre. Noe som igjen er med på å skape private soner og gode uterom. Eneboligene er over 4 etasjer med inngang, kjøkken, opphold og garasje på plan 1. Plan 2 består av en takstue med fin terrasse og uteplass med fantastisk utsikt. U-1 og U-2 består av soverom, bad og stue.