Enebolig, Neset

Ørje

Prosjekttype: Enebolig

Oppdragsgiver: Privat

Status: Godkjent rammesøknad

Kategori: Arkitektur, Landskap

Tomten har strandlinje til sjøen, en regulert innsjø i Ørje, hvor vannstanden kan variere inntil 2 meter gjennom året. Ideen bak boligen var derfor skape et unikt sted hvor variasjonene i vannet ikke utgjorde en trussel, men heller ble og oppleve som en begivenhet. Landskapet ble derfor designet slik at det skulle kunne oversvømmes hvert år, og at dette ville endre form og strandlinje på eiendommen vesentlig i gjennom året.

Deler av tomten ble ved høyeste vannstand kun tilgjengelig via en bro. Huset ble plassert på et platå tett på høyeste regulerte vannivå, men allikevel på trygg høyde.

Bygningen forøvrig trekker veksler på industriarkitektur i tegl som en finner langs vassdrag i hele Norge, også i Ørje. En tett fasade mot adkomstvei skjermer, mens mot sjøen åpner huset seg med store glasspartier.