Eid barnehage

Askim

Prosjekttype: Nybygg, barnehage

Oppdragsgiver: Askim Entreprenør AS

Status: bygget 2015-2016

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

 

Østre Linje ble engasjert for å tegne en splitter ny Reggio Emilia-barnehage i Askim. Prosjektets konsept er basert på en klassisk tunløsning som også bruktes opprinnelig i noen Reggio Emiliaskoler i Italia. Alle de viktigste funksjonene vender seg da inn mot den sentrale lekeplassen. Kunst er en viktig del av filosofien, derfor er atelier og spiseområdet plassert sentralt. På denne måten er det skapt et naturlig lekeområde som også er koblet til landskapet og lekeområdet mot sør. Denne ordningen gir en rolig og oversiktlig barnehage med et miljø barn kan forholde seg til, nyte og føle seg trygge.

Åpen planløsning med mulighet for å være i kontakt med barn og voksne er en forutsetning for kommunikasjon og interaksjon. Fellessoner spiserom/kjøkken ligger sentralt lett tilgjengelig fra avdelinger og personalfløy. Dette området kan også deles med foldevegger og brukes til kunstutstilling/seminar/møte, eller en forlengelse av atelier fra begge sider. Store glassvegger gir også mye naturlig lys, fin utsikt og adkomst til hovedlekeplassen. Brede, sjenerøse korridorer med store vinduer mot hovedlekeplassen skaper en livlig møteplass og gir mulighet til interaksjon mellom foreldre, barn og personale. Dette området kan også fungere som sekundært oppholdsareal (inkludert fine garderober) .

Barnehagens hovedavdelinger A og B har adkomst fra nord og sør, mens personalfløyen har inngang fra vest. På den måten er avdeling lett tilgengelig fra personalfløyen og gir en enkel og klar logistikk for brukerne. De to fremtidige avdelingene bygges som en forlengelse av avdeling B. Denne forlengelsen skaper en naturlig skjerm rundt hoved lekeplassen. Åpen barnehage lever sitt eget liv i den nordlige delen av hovedbygningen. Den har sine egne uavhengige fasiliteter, men er også knyttet til hovedbygningen.

Bygningen er bygd i kun en etasje med lette materialer, da grunnen ikke tåler høy belastning. Bygningen kles med stående tre panel og fargete innganger, som symboliserer de ulike avdelingene, kles med sementplater.