Distriktspsykiatriske senter

Askøy, Bergen

Prosjekttype: Helsebygning

Oppdragsgiver: Blå Kors Eiendom

Størrelse: 2100 m2

Byggeår: 2016

Kategori: Arkitekt, Interiør, Landskap

 

Blå Kors ønsket en utvidelse av sin rehabiliteringsvirksomhet, DPS – behandling av rusmisbrukere på Askøy i Bergen. Østre Linje har prosjektert et nybygg i tilknytning til eksisterende virksomhet.

Prosjektområdet ligger vakkert til i et stort, eldre parkanlegg med gode utsiktsforhold med bevaringsverdige siktakser. Disse kvalitetene var viktige premisser for utforming av prosjektet. Vi jobbet med å finne en god plassering av nybygget, så det ble gjort minst mulig terrenginngrep i parkanlegget. Parken kan brukes i rehabiliteringssammenheng, og den er med på å øke trivselen.

Nybygget inneholder to avdelinger fordelt på 2 etasjer, en behandlingsavdeling med til sammen 12 beboerrom samt administrasjon. Det er arbeidet spesielt med romløsninger i forhold til funksjon og materialvalg , fast og løs innredning . Det har vært tett samarbeid mellom Østre Linje og Helse Bergen for å sikre utforming av gode og hensiktsmessige arealer for pasienter, pårørende og ansatte.

Bygget er sammensatt av betongelementvegger, moderne cortenstål og store vindusflater, som gir lyse og funksjonelle rom.

Østre Linje har prosjektert gjennom alle prosjektfaser med oppfølging i byggetiden frem til ferdigstillelse.