Byrommmet

Prosjekttype: Byrom

Oppdragsgiver: Askimtorget

Byggeår: 2008

Kategori: Landskap

 

I samarbeid med 13.3 landskapsarkitekter AS utformet Østre Linje torget Byrommet i Askim sentrum. Torget er en del av Askimtorget kjøpesenter sitt uteareal.

Torgets utforming, med materialbruk, skala og proporsjoner, har tatt utgangspunkt i opplevelsen av byrommet. Det er tilrettelagt for ulik bruk og forskjellig aktivitetsnivå.