Byggeskikkveileder

Frogn kommune

Prosjekttype: Analyse

Oppdragsgiver: Frogn kommune

Byggeår: Produsert 1999

Med denne byggeskikkveilederen ønsker Frogn kommune å øke folks generelle kunnskap om bygningskultur og skape interesse og forståelse for lokal byggeskikk. Veilederen skal motivere huseiere og byggherrer til å ta godt vare på de eksisterende bygningsmiljøene. Videre skal veilederen motivere byggherrer til tidlig i planprosessen å forholde seg til terreng, historie og bygde omgivelser på stedet.

Byggeskikkveilederen er laget både for kommunens befolkning (potensielle byggherrer) og for forvaltningen (saksbehandlere og politikere) for å skape en felles forståelse og plattform i byggesaker. Veilederen skal også gi økt forståelse for kvaliteter i såvel gamle bygningsmiljøer og naturgitte omgivelser som i moderne arkitektur. Alle som vil bygge, har et ansvar for våre fellesomgivelser. Din nabos hus og tomt er din utsikt og visa versa! Ved å spre kunnskap før planleggingen er igangsatt, vil kvaliteten kunne bedres på prosjekter ved søknad om rammetillatelse, og færre søkere bli møtt med avslag.