Askim videregående skole

Askim

Prosjekttype: Ombygging, tilbygg, rehabilitering, regulering, utomhusplan

Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune

Byggeår: 4 byggetrinn gjennom flere år

Kategori: Landskap, Arkitektur, Interiør

 

Arbeid med Askim videregående skole har vært en prosess som har gått over 4 byggetrinn gjennom flere år. Siste delprosjekt var opparbeidelse av nye parkeringsplasser. Østre Linje har hatt rollen som ansvarlig søker (SØK og PRO). Prosjektene er gjennomført etter modell hovedentreprise, og er i tiltaksklasse 2 og 3.

Ombygging og tilbygg F1: Inneholder alle funksjoner for skolens idrettsfaglinje. Vi jobbet i tett samarbeid med skolen og Østfold fylkeskommune gjennom hele prosessen.  Arbeidet bestod av tilbygg og ombygging av eksisterende bygg som består av 2 gymsaler med tilhørende garderober, klasserom og lærerarbeidsplasser.

Ombygging E-blokk: Komplett rehabilitering av eksisterende skolebygg med undervisningsarealer.

Nybygg G1: Spesialrom og administrasjon

Nybygg G2: Bibliotek og kantine, musikk dans og drama. Bygget ble bygget i forlengelse av eksisterende administrasjonsfløy. Landskapsplan ble også utarbeidet.

Vesentlig for arbeidet har vært universell utforming, funksjonell planløsning med møbleringsplaner, infrastruktur opp mot eksisterende bygg, materialer og overflater. Vi har samarbeidet med KORO for kunstnerisk utsmykning.

Østre Linje har også fornyet reguleringsplanen underveis. Den har sikret arealer for nye bygningsutvidelser, idrettsarealer, adkomstmuligheter for motorisert og myk trafikk, friområder, p-plasser med mer.

Gjennom alle byggefaser har vi vært med på programmering, skisseprosjekt, forprosjekt med kalkyle, samt detaljeringsprosjekt, med oppfølging i byggetiden frem til ferdigstillelse.