Askim videregående skole, regulering

Askim

Prosjekttype: Reguleringsplan

Oppdragsgiver: Østfold fylkeskommune

Størrelse: 72 daa

Status: Produsert 2009

 

Askim videregående skole ligger nær Askim sentrum, og er den største videregående skolen i Indre Smålenene. Planområdet ble omregulert i forbindlese med utvidelse av flere av skolens funksjoner.

Reguleringsplanen har sikret arealer for nye bygningsutvidelser, idrettsarealer, adkomstmuligheter for motorisert og myk trafikk, friområder, p-plasser med videre.