Askim Sparebank

Askim

Prosjekttype: Påbygg, bank

Oppdragsgiver: Askim Sparebank

Ombygging/rehabilitering: 1940 m2

Tilbygg: 5650 m2

Byggeår: 2003

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

 

I utformingen av det nye Sparebankkvartalet har det vært viktig å underdele bygningsmassen i ulike bygningsvolumer for å gi ulik karakter og variasjon til gaten, samtidig som det etterstrebes en uttrykksmessig helhet.

Eksisterende bankbygning mot Dr. Randers gate påbygges med en inntrukket fjerde etasje langs Dr. Randers gate vil tilbygget fremstå som en forlengelse av eksisterende bankbygning med samme byggehøyde, gesimslinje, bygningsliv og materialbruk. Hjørnet mot krysset Dr. Randers gate og Skolegata fremstår som et eget volum og setter et punktum for bygningsvolumene både i Dr. Randers gate og Skolegata. Her vil den nye hovedinngangen til banken naturlig markere seg.

Bygningsvolumet mot Skolegata er markert lavere og er trukket noe inn. Dette for å gi variasjon i gatelinjen og mer plass foran innganger og nedkjørsel. Tilbygget har her en noe inntrukket fjerde etasje.

Tilbygget møter «gamlebanken» (en funkisgård fra 1935) med et sammenbindende element i en etasje. Dette formidler overgangen i byggehøyde i og med at gesimslinje og underkant korresponderer med gesimslinje og fasadelinje i nabobygget, «Gamlebanken». Dette bygningselementet fungerer samtidig som en markering av, og overdekning over, nedkjørsel til parkeringskjelleren.

Over parkeringsplanet ligger et grønt dekke, et felles uteoppholdsareal på ca. 440 m2. På dekket bølger gangbaner seg mellom trappene og broen organisk mellom et felt av buskbeplantning i et forhøyet bed og felter av støtsand for uteleker. Gangbanene utvider seg og danner plasser med benker og belysning.