Arbeidslokale, VIA3

Askim

Prosjekttype: Næring, nybygg

Oppdragsgiver: VIA3 Askim AS

Størrelse nybygg: 1200 m2

Størrelse planområde: 5372 m2

Byggeår: 2015

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

VIA3 er en vekstbedrift som tilrettelegger arbeid for mennesker med nedsatt arbeidsevne, basert på personens egne forutsetninger. Bygning består av ca. 1200m2  på 1 etasje som  inkludere verksteder, kontorer, administrasjon, garderober og kantine.

Hovedkonseptet har vært og legge vekt på å skape et funksjonelt bygg og uteareal, med god sammenheng til hverandre. Både bygg og uteareal skal ivareta ulike behov. Brukerne skal ha trygge omgivelser, samtidig som transport, varelevering og produksjon skal gå smidig.

Bygget er todelt, hvor den administrative delen henvender seg ut mot atkomstplassen. Produksjonsarealene og varelevering er lokalisert øst og nord i bygget, med lett tilgang for tyngre kjøretøy. I nord grenser eiendommen til jernbanen, og i vest ligger en etablert næringseiendom (posten). I sør ligger et åpent jordbrukslandskap, noe som gir kvalitet til området og utgjør en fin utsikt fra bygget.

Parkeringsareal er avsatt foran byggets vestfasade. I tillegg til de vanlige p-plassene, legges det opp til HC-parkering, ladning for EL-bil og sykkelparkering.

Bygning skal tilfredsstille BREEAM klassifisering “good”; et BREEAM-NOR klassifisert bygg gir en miljøklassifiseringsmetode egnet som kvalitetsreferanse.