Akvarium, Drøbak

Drøbak

Prosjekttype: Utredning og konseptstudie av nytt akvarium

Oppdragsgiver: Frogn kommune

Størrelse: ca. 12 daa med akvariebygg ca. 3000m2

Status: Pågående konseptfase

Kategori: Arkitektur, Landskap, Interiør

Frogn Kommune engasjerte Østre Linje til å utrede plassering og omfang av nytt akvariebygg og dypvannskai ved Sjøtorget i det verneverdige Drøbak sentrum.

Prosjektet skal belyse ulike utviklings- og utbyggingsalternativer for et nytt akvarium og dypvannskai sentralt i sjøfronten ved gamle Drøbak. Tomtestørrelse og akvariets omfang skal belyses gjennom konseptstudiet.

Gjennom analysearbeid har det blitt definert to alternative plasseringer, et bryggealternativ og et øyalternativ.

Det utredes om det er mulig å bruke fundamenteringsmetoder brukt i offshoreindustrien som et mer skånsomt alternativ til et tradisjonelt fyllingsfundament.

Felles for begge løsningene er at akvariebygget skal trekkes vekk fra den verneverdige småhusbebyggelsen ut mot Oslofjorden. Begge løsningene forutsetter at store deler av bygget senkes under havoverflaten.

Målet er å redusere den visuelle fjernvirkningen av arealomfanget som et nytt, moderne akvarium har behov for. Samtidig kan havet fungere som en utvidelse av akvariets utstillingsareal. Prosjektet omfatter også programmering av akvariebygget med utstillings-, undervisnings-, lager-, restaurant og administrasjonsarealer. Prosjektet ble utvidet til å omfatte oppgradering av småbåthavnen i Drøbak. Intensjonen er at flest mulig båtplasser bevares samtidig som kai og bryggeanlegget moderniseres og det etableres en shared space promenade som kan brukes som festivalområde.