1919-bygget

Askim

Prosjekttype: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Askim Kommune

Status: Vedtatt 2018

Størrelse: 3420 m2

Kategori: Landskap

1919-bygget har tidligere vært et skolehus og har historisk verdi for Askim. Huset er ikke lenger i bruk, og eier Askim kommune ønsker å skille det ut fra resten av eiendommen. Østre Linje har regulert den nye tomten til bolig- og næringsformål. Fasadene skal bevares, men innvendig vil det bli nødvendig å bygge om eller oppgradere før det tas i bruk.

Utomhusplan viser hvordan uteområdet legges til rette for parkering, infrastruktur, uteopphold og lek for beboerene.