Kontorer, Blå Kors Eiendom

Oslo

Prosjekttype:            Rehabilitering

Oppdragsgiver        Blå Kors Eiendom

Byggeår                   Ferdig bygget januar 2018

Størrelse                   ca. 230 m2

Kategori                   Interiør

Blå Kors Eiendom utvider og flytter inn i nye lokaler i eksisterende bygning i Storgata 38 Oslo. Lokalet har gjennomgått en total rehabilitering hvor eksisterende cellekontor, gulv og himling er revet. Bygningen er opprinnelig fra 1930-tallet.

Oppgaven har vært å planlegger kontoret for eiendomsavdelingen og økonomiavdelingen hos Blå Kors, til sammen 20 arbeidsplasser. Avdelingene er visuelt adskilte men med sambruk av fellesfunksjoner som møterom, samtalerom, kjøkken og arkiv/ kopi.

Det var naturlig å etablere en midtkjerne i lokalet, som definerer et felles samlingspunkt. Alle fellesfunksjoner er lokalisert i kjernen, som skaper et tydelig grep med sitt mørk uttrykk. Både gulv, vegger og himling tilknyttet kjernen er malt sort, men med Blå Kors sine blå-farger. Fargene definerer de ulike rom, i samme retning som dagslyset  siver inn fra begge sider. Glassfronter og glassdører er foliert med Blå Kors sine egne “slagord”.

Det er kun kjernen som har nedsenket himling og skjult teknisk anlegg. Ellers i lokalet er det åpent til tak, med akustiske tiltak direktemontert i hvitmalt betongdekke.