Grefsen Torg

Oslo

Prosjekttype: Detaljregulering

Oppdragsgiver: Oslo Kommune

Størrelse: ca 45 daa

Prosjektperiode: 2014-2015

Kategori: Landskap

 

Prosjektets hovedintensjon er å knytte begge sider av Grefsenveien til en samlende plass. På denne måten vil hele plassen framstå som et bytorg, der de ulike brukerne og trafikantene deler på plassen etter Shared space prinsippet.

Utformingen består i en lek med linjer som gjenspeiler menneskers ulike retninger gjennom- og forbi plassen.

De nye linjene understrekes med en variasjon i plassgulvets materialer. Mellom selve plassgulvet og de eksisterende bygg, anlegges brede fortau som en overgang mellom inne og ute.

Den nye fortauet er tenkt å ha en bredde på ca 5-6 meter, romslig nok til at ferdsel, og utstillinger fra butikkene/ fortauskafeer kan være mulig. Det vil være en høydeforskjell mellom fortauene og plassgulvet som tas opp med terrengtrinn, fine å sitte- og gå på. Prosjektet er relevant, da dette er en offentlig plass, en viktig møteplass for mange brukere.